Jan Žitník

Jsem front-end vývojář s 6 letou praxí z vývoje webových aplikací. Mám zkušenosti jak z rozšiřování a udržování dlouholetých a velkých aplikací, tak s dodávkou nových řešení. Zakládám si na jednoduchosti použití a přívětivé uživatelské zkušenosti.

Společně s několika přáteli jsme si založili v polovině roku 2020 software delivery společnost Red Robot a nyní se snažíme dodávat co nejlepší softwarové služby.

Co dělám

React

Je hlavní technologie, kterou se zabývám. Všechny aplikace, které mohu technologicky ovlivnit stavím v Reactu. Společně s ním většinou užívám příbuzné technologie jako Typescript, Redux, Styled components a mnoho dalších.

Signle page applications

Většina vnitropodnikových nebo administrátorských aplikací nejlépe fungují jako SPA, kdy se veškerý obsah stránky vykresluje pomocí javascriptu přímo v prohlížeči uživatele a ten nemusí čekat na odpověď serveru. Pro uživatele to znamená příjemnou rychlou zkušenost.

Progressive web apps

PWA kombinují to nejlepší z webových aplikací a nativních aplikací. Pokud potřebujete webovou aplikaci, kterou je možné stáhnout do zařízení a spouštět tak, aby se pro uživatele tvářila jako nativní, je tohle ta správná cesta.

Responzivní design

Všechny aplikace dodávám funkční pro všechna možná zařízení. Pokud přistupujete z mobilního telefonu, tabletu, notebooku nebo stolního počítače, vše bude čítelné, dostupné a použitelné.